Wat zijn microplastics?

Ons milieu is ons belangrijkste goed. Dit niet in het minst omdat ze voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de gezondheid van zowel mens als dier. Helaas is het zo dat iedereen tegenwoordig wel bekend is met de plastic soep die deel uitmaakt van onze oceanen. Dit is een verschrikkelijke ontwikkeling die te wijten is aan het overmatig gebruik van plastic in onze maatschappij. Er worden vandaag de dag stevige acties ondernomen om er voor te zorgen dat deze plastic soep kan worden verwijderd, maar eenvoudig is dat niet. Plastic is immers in de praktijk niet alleen de massa flessen die je in het water kan aanschouwen. Daarnaast zijn er namelijk ook de zogenaamde microplastics die je niet ziet, maar die er wel zijn. Ze bevinden zich onder meer in ons drinkwater en kunnen op termijn een belangrijke, negatieve impact hebben op onze gezondheid. Wil jij ook graag een concreet antwoord krijgen op de vraag “wat zijnmicroplastics?” Dan is de onderstaande informatie doornemen een echte aanrader!

Bestaat er zoiets als een wetenschappelijke definitie van microplastics?

Door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt aangegeven dat microplastics is samengesteld uit een breed scala aan materialen van verschillende soorten stoffen. Voor microplastic geldt dan ook dat ze zich kenmerkt door niet alleen verschillende dichtheden, maar ook diverse chemische samenstellingen, vormen en afmetingen. Tot op moment van schrijven is er geen sprake van een wetenschappelijke overeengekomen definitie van microplastic. De WHO heeft uit zichzelf aangegeven dat eigenlijk alle plastics die kleiner zijn dan 5 mm worden aangeduid als microplastic. Deze stelling is echter behoorlijk opvallend. Dit is het gevolg van het feit dat in Nederland bijvoorbeeld bekend is dat alle plastic van 5 mm door waterzuiveringsbedrijven uit het water wordt gefilterd.

Hoe belandt microplastic in het water?

Ondanks het feit dat er steeds meer inspanningen worden geleverd is het bijna onmogelijk om te voorkomen dat microplastics terecht komen in ons drinkwater. Voor een groot aantal verschillende producten geldt dan ook in de praktijk niet alleen dat ze plastic bevatten, maar ook dat ze zijn gemaakt van plastic. Het gebruik van dergelijke producten kan er voor zorgen dat je wordt geconfronteerd met een bepaalde inname van microplastics. We treffen deze stoffen onder meer aan in de hieronder terug te vinden producten:

  • Tandpasta;
  • Cosmetica;
  • Shampoo.

Microplastics kunnen op diverse manieren terechtkomen in het drinkwater. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren nadat er een forse regenbui heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat er microplastic deeltjes in de lucht waren terug te vinden. Ook via het afvalwater is het mogelijk dat microplastics zich een weg tot in ons drinkwater weten te banen. Plastic flessen en doppen waar massaal gebruik van wordt gemaakt zijn eveneens een belangrijke bron van microplastics in drinkwater.

Waarin schuilt het gezondheidsrisico van microplastics?

Door de WHO werd aangegeven dat microplastics in de praktijk als weinig toxisch worden beschouwd. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat ze gedeeltelijk bestaat uit zogenaamde ongebonden monomeren en additieven. Het eventuele gezondheidsrisico waarvan sprake is wordt dan bepaald aan de hand van bijvoorbeeld de hoeveelheid microplastics waar een bepaalde persoon aan wordt blootgesteld. Ook de manier waarop de blootstelling plaatsvindt kan een niet onbelangrijke rol spelen. Hopelijk heeft de informatie op deze pagina jouw vraag over “wat zijn microplastics” alvast een beetje kunnen beantwoorden!