Modafinil gezondheidsvoordelen

foto

1) Modafinil vermindert vermoeidheid

Modafinil verbeterde aandacht in goed uitgeruste individuen, terwijl wakker blijven, geheugen en uitvoerende functies in individuen met slaaptekort gehandhaafd bleven in vergelijking met de placebo, zoals blijkt uit een meta-analyse van menselijke studies .

Echter, herhaalde dosis van Modafinil konden de verslechtering van cognitieve prestaties gedurende een langere periode van slaap deprivatie niet voorkomen .

In een onderzoek met 41 deelnemers onder omstandigheden van slaapgebrek van 64 uur, verbeterde 300 mg Modafinil aanzienlijk de cognitieve vermogens in vergelijking met de placebo, terwijl amfetamine (20 mg) en Modafinil op vergelijkbare wijze scoorden in vermoeidheidsniveau en cognitieve tests .

Ook toonde deze studie aan dat deelnemers die onder invloed van Modafinil waren, zelfs na 64 uur slaaptekort bijna dezelfde vermoeidheid en gemoedstand rapporteerden als de deelnemers hadden toen ze goed uitgerust waren .

2) Modafinil helpt met verslaving

Drie studies (RCT van 83, 30, 65 deelnemers) toonde aan dat 200-400 mg Modafinil alcohol- en cocaïneverslaving aanzienlijk verlaagde.

Ook verminderde Modafinil (200 mg) de kans op gokken bij 20 pathologische gokkers, zoals blijkt uit een ander (DB-RCT) onderzoek .

3) Modafinil verbetert ADHD symptomen

In en studie (DB-RCT) van 248 adolescenten, verbeterde 170-425 mg Modafinil aanzienlijk ADHD-symptomen op school en thuis vergeleken met de placebo, zoals geëvalueerd door clinici, leerkrachten en ouders .

Een recente meta-analyse van 5 studies (DB-RCT) van 927 deelnemers (adolescenten) toonde aan dat Modafinil aanzienlijk symptomen van ADHD verbeterde in vergelijking tot de placebo .

4) Modafinil verbetert de verwerkingssnelheid en nauwkeurigheid

In een studie (DB-RCT) van 16 gezonde vrijwilligers, verminderde 200 mg Modafinil aanzienlijk het aantal fouten in verschillende moeilijke prestatietaken (visuospatiale onderhoudstaken) aanzienlijk .

Interessant is dat in een andere studie (DB-RCT) van 39 mannelijke vrijwilligers die meer dan 3000 schaakspellen speelden, verminderde Modafinil de gemiddelde tijd per beweging en verbeterde de winst-verliesverhouding .

Modafinil verbetert de efficiëntie en cognitieve informatieverwerking van een regio de hersenen die verantwoordelijk is voor een hogere cognitieve functie (prefrontale cortex) .

5) Modafinil verbetert het geheugen

Meerdere studies (60, 17 en 64 deelnemers) hebben aangetoond dat Modafinil het werkende geheugen verbetert, ook bij gezonde mensen. Modafinil vertoonde bij 100m 200 en 250 mg aanzienlijk betere resultaten in geheugentaken zoals vertraagde verbale oproeppingen, tijdsspan en visuele patroonherkenning  , RR  .

6) Modafinil verbetert taakplezier, motivatie en zelfvertrouwen

In een placebo beheerde onderzoek van 64 deelnemers, verbeterde 200 mg Modafinil het genot van de taak, het welzijn en de aandacht vergeleken met de placebo .

Een andere studie op 41 gezonde mensen onder omstandigheden van 64 uur slaaptekort werd genoteerd dat Modafinil te veel zelfvertrouwen en overschatting van de cognitieve vaardigheden veroorzaakte .

7) Modafinil verbetert de atletische prestaties en reactietijd

Modafinil verbetert de reactietijd in beide gezonde en cognitieve beperkte individuen.

Een studie (DB-RCT) van 60 volwassen mannelijke vrijwilligers toonde aan dat een hoge dosering (200 mg) Modafinil de meeste aanzienlijke verbetering in reactietijd biedt in vergelijking met een lage dosis (100 mg). Modafinil verbeterde ook de prestaties op cognitief veeleisende taken .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12417966

Reactietijd en cognitief functioneren zijn sleutelelementen in atletische prestaties. Doping met Modafinil biedt een voordeel in bijna elke sport, dergelijke gevallen zijn ook gemeld bij het sprinten.

Daarom is Modafinil sinds 2004 verboden als stimulans door het WADA (World Anti-Doping Agency).

8) Modafinil verminderd cognitieve symptonen van Multiple Sclerose (MS)

Symptonen van Multiple Sclerose (MS), zoals vermoeidheid en cognitieve stoornissen, zijn verminderd door Modafinil in 4 studies van 122 deelnemers (slechts twee waren DB-RCT)  , RRR  .

9) Modafinil kan neuronen bechermen en hun communicatie verbeteren

In een celonderzoek (corticale astrocyten) verbeterde Modafinil de communicatie tussen deze cellen (gap junctional communicatie), die een rol kan spelen bij de stimulerende effecten van Modafinil .

Een vergelijkbaar cel gebaseerde onderzoek wees erop dat Modafinil de communicatie (elektronische koppeling) verbeterde tussen neuronen (corticale) .

In meerdere cel onderzoeken voorkwam Modafinil de schade of dood van neuronen als gevolg van over activering van de receptoren door de glutamaat (excitatorische neurotransmitter) en degeneratie van dopamine-afgevende neuronen.

Modafinil’s bescherming van de dopamine-afgevende neuronen (waargenomen in studies op dieren) heeft veelbelovend aangetoond bij de behandeling van de ziekte van Parkinson .

10) Modafinil kan woede en angst verminderen

Uit menselijke studies is gebleken dat Modafinil de reactiviteit verminderd op dreigende stimuli in de amygdala, een hersengebied dat betrokken is bij angst .

Alhoewel niet statisch aanzienlijk, er waren trends voor verminderde     angstgevoelens en verminderde woede-vijandigheid met Modafinil .

Een andere studie met 30 adolescenten toonde aan dat Modafinil een verhoging liet zien in agressie, stress en angst bij 100 mg, maar niet bij de 200 mg groep. In feite vertoonde de 200 mg groep een vermindering in angst .

11) Modafinil verbetert emotionele verwerking

Meerdere onderzoeken (40 en 54 deelnemers) toonden aan dat Modafinil aanzienlijke verbeteringen lieten zien bij emotionele verwerking, zoals herkenning van gezichtsuitdrukking, in vergelijking met de placebo  , RR  .